Представяне на кампанията Този път ще гласувам в Софийския университет

На 10 януари Бюрото на Европейския парламент в България представи кампанията Този път ще гласувам пред около 50 студенти от Софийския университет, предимно от специалностите Европеистика и Политология. Ръководителят на Бюрото Теодор Стойчев подчерта колко е важно да се гласува, направи обзор на избирателната активност в исторически план и очерта предизвикателствата в кампанията. Показани бяха примери за успешни практики от междинните избори в САЩ и начина, по който е била повишена активността сред младите избиратели до рекордно високи нива, благодарение и на известните лица, които са се включили в кампанията. Ръководителят на катедра Европеистика Калоян Симеонов също подчерта високия залог в предстоящите избори и сподели, че антиевропейската риторика би могла да доведе и до положителен ефект, мобилизирайки про-европейски настроените групи. На участниците беше представена платформата Този път ще гласувам, както и сайта Какво прави Европа за мен. Въпросите след представянето бяха свързани с това доколко чуждестранният опит за повишаване на избирателната активност би могъл да се пренесе механично на местна почва, има ли дискриминация по възрастов признак при избора на целеви групи в кампанията, какви са причините, довели до намаляване на избирателната активност и с какво биха могли да бъдат подкрепени участниците в кампанията. БНТ излъчи репортаж за срещата в централната емисия новини в 20.00 ч.