Обобщение на срещата за млади предприемачи на 20 май

На 20 май в Сохо, Бюрото на Европейския парламент проведе среща на тема „Европейски възможности за млади предприемачи“. Тя бе открита от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, който направи кратък обзор на програмите и възможностите, които членството в ЕС дава на младите предприемачи.

Тодор Митов, асистент проекти от Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ запозна присъстващите с европейската програма за обмен „Еразъм за млади предприемачи“, която дава възможност на начинаещи предприемачи да придобият ценен опит, като прекарат от  1 до 6 месеца под наставничеството на предприемач от друга страна. Той обясни подробно целите, условията и стъпките за кандидатстване по програмата, като даде и много практически примери и съвети на хората, решили да се възползват от програмата.

Ангелина Тодорова, ръководител на Звеното за координация на Фонда на фондовете, представи финансовите инструменти по европейски програми в подкрепа на бизнеса. Не всяка подкрепа е пари, започна тя. Те са важни, но не по-малко важни са и опитът, знанието, контактите, обменът на идеи и мобилността в ЕС. Г-жа Тодорова обясни с какво се занимава Фондът и звеното за координация, което действа като хъб, подпомагащ хората с идеи, по подобие на Европейския център по инвестиционни въпроси. Тя представи различните видове финансови инструменти, начините за инвестиране при различните етапи на развитие на предприятието, отделните фондове и финансови посредници в България.

Като практически пример за българско предприятие, което се е възползвало от европейско финансиране, бе представен опитът на българския стартъп Pollenity. Стефани Босева, маркетинг директор на компанията, описа накратко основната му дейност, свързана с дигитални решения за пчелари (устройство за дистанционно проследяване на здравословното състояние на пчелите) и етапите, през които е преминало предприятието им, като даде примери за различните видове инвестиции и консултантска помощ, които са получили благодарение на европейски програми за подкрепа на бизнеса. „Има много възможности, важното е да се намери правилната за конкретния проект и да се работи много“, завърши тя.

Публиката прояви силен интерес към обсъжданите теми, задавайки множество въпроси към лекторите, като това как стартъпите се отчитат пред инвеститорите, кога спира подкрепата им, могат ли да се откроят примери за успех от Програмата за млади предприемачи, кои са най-нестандартните идеи за проекти, минавали през Програмата и Звеното за координация и други.

В заключение бе обобщено, че възможностите, които Европа ни дава, са цяла вселена и ние трябва да намерим мястото си в нея.

Презентациите на лекторите могат да бъдат намерени тук: