Видео дискусия „Аз избирам Европа”

На 15 май ученици от ПГАСГ "Арх. Камен Петков" Пловдив, заедно с младежи от ЕГ "Пловдив", ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери", Национална Търговска Гимназия - Пловдив и гимназии от Пазарджик и Велинград, взеха участие във видеодискусия "Аз избирам Европа". Събитието бе организирано съвместно от Европейските Информационни Центрове "Европа Директно" в Пловдив, Бургас и Благоевград и в него участваха още ученици от Бургас и Благоевград.

Специален гост-лектор бе г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България.

По време на форума младежите бяха запознати в детайли с ежедневните политики на Европейския парламент и им бе разяснена ролята на институцията в процеса на вземане на решения.

Г-н Стойчев беседва чрез видеовръзка с младите хора, гостуващи в трите посетителски центрове в Пловдив, Бургас и Благоевград по теми, свързани с бъдещето на Европейския съюз, неговата защита и външна политика. Дискутирани бяха проблемите с излизането на Великобритания от Съюза и новата ситуация при кандидатстване в британски университети, както и редица други въпроси, засягащи младите хора.