Отбелязване на Деня на Европа във Видин

Европа Директно Шумен организира разнообразна програма, за да отбележи Деня на Европа. Тя стартира на 9 май от 11.00 с информационна кампания на открито с послание „Какво прави Европа за нас?“. За тази цел екипът на центъра постави шатра и маса с информационни материали в парка до Художествената галерия и раздаде рекламни материали, брошури, информационни списания, както и безплатни консултации за тези, които се интересуваха от различни въпроси, свързани с Европейския съюз. Представители и доброволци на центъра разясненяваха на гражданите за това как Европейският съюз влияе на нашето ежедневие, какво прави Европа за нас, какви права и привилегии имаме от членството. Гражданите имаха възможност да се включат във викторината, организирана от доброволците на центъра и да получат награда (тениски, чаши, дъждобрани и др).

Инициативите продължиха с церемония по награждаването на участниците в конкурса "Европейският парламент и аз". По време на събитието бе направена виртуална разходка из Европейския парламент. Експертно жури от учители по български език и литература отличи трите най-добри есета.

На 13 май 2019 информационният център организира Дискусия с граждани в пенсионна възраст на тема „Какво направи Европа за нас?“ в Пенсионерски клуб "Белият Дунав". По време на срещата беше представено положителното влияние на Европейския съюз и бяха обменени мнения с гражданите относно ползите от членството, бъдещите им очаквания, както и набелязаните пропуски и препоръки. Гледната точка на младите беше представена от Михаела Войденова, доброволка в Европа Директно - Видин и част от екипа Young multipliers към Европейската комисия.