Дискусионна среща „Младежта говори за Европа”

На 24 април 2019 г. от 12,00 ч. в 6-та аудитория на ПУ „П. Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” №24 - ще се проведе дискусия със студенти, работещи и безработни младежи за приносът на Европейския съюз и за тяхната роля и участие при формирането на политиките на ЕС. Темата „Младежта говори за Европейския съюз” ще бъде съпоставена с основния контекст за ролята на Европейската комисия в подкрепата и за развитие на образованието и заетостта на гражданите на страните членки. В събитието ще се представят програма „Еразъм+”, информационната мрежа „Европа директно” и платформите Този път ще гласувам и Какво прави Европа за мен. Срещата ще се концентрира върху предоставянето на възможности за участие на гражданите на ЕС при формиране на европейските политики за развитие и практически насоки за тяхното включване в тези процеси. Ще се представят практически насоки за участие в Програма „Европа за гражданите”, източници за информиране в изборите за Европейски парламент през 2019 г. Ще се предостави и допълнителна информация за защита на правата на европейските граждани и възможностите им за свободно движение, образование и развитие във всичките ни житейски аспекти в рамките на ЕС.

Организатори на събитието са: Информационен център „Европа Директно – Пловдив”, Програма „Еразъм+””, Факултет по икономически и социални науки към ПУ и Център „Образование за демокрация“.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Красимир Лойков, ел. поща - eudirect.plovdiv@centerbg.org; тел. 0888 625096

Кога

-

Къде

ПУ „П. Хилендарски”, 6-а аудитория
ул „Цар Асен” №24
Пловдив 4000
Bulgaria

За връзка

Таня Чунтова

Ще присъствате ли?