Дискусионна среща „Европа за гражданите” в Пловдив

На 18 април 2019 г. в Пловдив се проведе Дискусионна среща на тема „Европа за гражданите” със студенти и представители на местни граждански сдружения. Срещата бе открита с представяне на успехите и предизвикателствата в актуалното развитие на ЕС. Г-н Лойков, ръководител на ИЦ „Европа директно – Пловдив”, представи платформите „Този път ще гласвам” и „Какво прави Европа за мен”, а г-жа Михаела Манолова запозна присъстващите с възможностите за участие в Програма „Европа за гражданите”. Бяха споделени примерни проекти и успешни практики и бяха дадени насоки за практическо разработване на идеи и дейности за участие на гражданите и техните организации в Програма „Европа на гражданите” и предстоящите избори за Европейски парламент. В последвалата дискусия се повдигнаха въпроси и се изразиха мнения за ролята на гражданите в развитието на ЕС, проблемите на миграцията и солидарността по време на кризи и демократичната ангажираност.

Организатори на събитието бяха Информационен център „Европа Директно – Пловдив”, Факултет по икономически и социални науки” към ПУ, Програма „Европа за гражданите” и Център „Образование за демокрация“.