Информационен семинар EUROUNI в Ямбол

На 4 Април 2019, екипът на проекта „Вашият глас за Европа“ от Ямболска търговско-промишлена палата посети студентите във Факултета по техника и технологии в град Ямбол.

Информационната кампания сред студентската общност в региона се проведе със засилен интерес от над 40 участника. Срещата имаше за цел да представи пред студентите информация относно предстоящите избори за Европейски парламент, като популяризира основните постижения и важната роля, която играе той в демократичния процес на Европейския съюз. Студентите са активни граждани, които поеха отговорност да споделят получената информация по време на семинара, сред своя кръг от приятели, роднини и колеги.

Специално участие в семинара взе ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев. Той представи пред студентите информация, защо този път е изключително важно да се гласува, като очерта рамките на свободите, правата и ползите, които ние, като европейски граждани получаваме от Европейския съюз.

Чрез направените презентации и дискусии екипът на проекта успя да представи информация за постиженията на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната му роля за гражданите и бизнеса.

Семинарът завърши с дискусия и много въпроси от страна на участници, на които екипът по проекта отговори, представяйки допълнителна информация и материали.