Информационен щанд за кампанията в НБУ

На 26 февруари 2019 г. в Нов Български Университет (НБУ) беше организиран информационен щанд за предстоящите избори на български представители в Европейския парламент. Събитието беше организирано от студенти на департамент ‚,Политически науки“ към университета. Основната цел беше да се достигне до колкото се може повече младежи, за да се обсъди значението на гласа им в процеса на избор на представители в Европарламента. Към инициативата на студентите се присъединиха дванадесетокласници от Професионална гимназия по електротехника и автоматика, пред които беше представена платформата ‚,Този път ще гласувам“ и заедно се обсъдиха начините, чрез които всеки желаещ има възможността да се включи в кампанията и да организира свои инициативи, свързани с предстоящите избори.