Активното гражданство и поколението Еразъм/ Active citizenship and the Erasmus generation

For the English version, scroll below

На 23 февруари ще се проведе първата от три годишни срещи на студентската организация Erasmus Student Network Bulgaria (ЕСН). Домакин на събитието ще бъде ЕСН УНСС. По време на събранието доброволците ще обсъдят бъдещото развитие на организацията и ще участват в разнообразни работилници и дискусии, целящи личностното им развитие. Членовете на организацията, сред чиито каузи са образование и младеж, ще си поговорят и за гражданската активност сред младите хора. Доброволците, които ежедневно подпомагат чуждестранни студенти, дошли на обмен в България по програма Еразъм+, ще споделят идеи за привличане на вниманието на младите хора и Еразъм поколението към предстоящите европейски избори. Дискусията ще се проведе на 23.02.2019г. между 15:00 и 16:00 ч. в зала 2029 в УНСС и е отворена и за външни лица. 

Дискусията ще се проведе на английски език и няма да има осигурен превод на български.

По време на дискусията Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент, ще представи кампанията Този път ще гласувам и начините младите хора да се включат в нея, за да дадат своя глас за посоката, в която искат да се развива Европа занапред.

Темата за гражданската активност на младите хора е изключително актуална в последната година в организацията. Тя бе повдигната за първи път през октомври, когато ЕСН бе домакин на граждански диалог с Комисаря по образование, култура, младеж и спорт, Тибор Наврачич, и българския евродепутат Ева Майдел в Брюксел. Целта на организацията е да повиши осведомеността на Еразъм и местните студенти относно значението на това да участваш активно в обществото, от което си част.

Ако желаете да участвате в срещата, моля да се регистрирате по-долу до 19.02.2019.

------------------------------------------------------------

On 23th February 2019 the student organisation Erasmus Student Network Bulgaria (ESN) is holding the first of its three annual meetings hosted by its local branch ESN UNWE. During the event the volunteers will be discussing the future development of their network. They will also be participating in various workshops, aiming to improve their personal and professional skills.

Education and youth are among the causes ESN supports. That is why youth active citizenship will be high on the meeting's agenda. ESN volunteers, who traditionally support international and exchange students in Bulgaria under the Erasmus+ programme, will share ideas on raising awareness among Erasmus students and young people of the upcoming European elections. The open panel discussions will be held on 23.02.2019 from 15:00 to 16:00h at UNWE's main building, hall 2029. The working language of the discussion will be English.

During the event Teodor Stoychev, head of the European Parliament Liaison Office, will present the "This time I’m voting" campaign and the opportunities for young people to get involved and have their say about the future development of Europe.

The active citizenship of young people has been a topic of many recent discussions within ESN. It was first raised in October 2018, when ESN was hosting a citizens’ dialogue with the EU Commissioner on education, culture, youth and sports, Tibor Navracsics, and the Bulgarian MEP Eva Maydell. ESN strives to raise awareness among Erasmus and local students on the importance of active citizenship as an overarching topic that incorporates voting and participation.

If you want to participate, please register by 19.02.2019.

Кога

-

Къде

УНСС, зала 2029/ University of National and World Economy, hall 2029
8 декември 1700/ 8 December Str 1700
София/ Sofia 1700
Bulgaria

За връзка

Таня Чунтова