Дискусионна среща Младежта говори за Европа

На 16 февруари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе дискусионна среща „Младежта говори за Европейския съюз“. Събитието се проведе в залата на посетителския център на „Европа Директно – Пловдив“. Пред младите хора се представиха успехите и предизвикателствата в актуалното развитие на ЕС, след което младежите повдигнаха множество въпроси, свързани с
конкретни проблеми от техния ежедневен живот и ролята на ЕС за бъдещото ни развитие.

Участниците в срещата бяха запознати и с електронните платформи „Този път ще гласувам“ и „Какво прави Европа за мен“, които са създадени за гражданите на Европа и информираното им участие в предстоящите избори за Европейски парламент през м. май 2019 г.