Дискусия на тема Какво прави Европа за младите хора

Над 40 души взеха участие в срещата на тема Какво прави Европейският съюз за младите хора, проведена на 29 януари в клуб „Книгата“ в София. Райчо Райчев и Симона Димитрова от Националния младежки форум представиха Европейската младежка стратегия с 11-те младежки цели, структурния младежки диалог  и възможностите за свободно пътуване, учене и работа в границите на ЕС благодарение на програми за младежта като Еразъм+, Гаранцията за младежта, Европейския корпус за солидарност, Discover EU и др. Те подчертаха колко е важно наличието на силни младежки организации, които да работят за овластяване на младите хора и ефективното им включване в процесите на вземане на решения. Едва 2% от членовете на Европейския парламент, например, са под 29-годишна възраст, изтъкнаха те. Екипът на Бюрото на Европейския парламент представи накратко информационната кампания за европейските избори Този път ще гласувам. Присъстващите коментираха причините за слабата гражданска активност на младите хора в България, сред които бяха откроени слабата застъпеност на гражданското образование и наследените традиции от близкото минало. В последвалите неформални дискусии след края на официалната част на срещата участниците обсъдиха възможностите всеки от тях да популяризира кампанията сред собствения си социален кръг.