Дискусия на тема Какво прави Европа за младите хора

Какво прави Европейският съюз за младите хора? Какви са възможностите за свободно пътуване, учене и работа в границите на Съюза? Запознати ли сте с различните европейски програми и инициативи, предназначени за младите? Как можете да участвате в оформянето на бъдеща Европа?

Ако желаете да научите повече по тези въпроси, заповядайте на срещата, която ще бъде водена от Райчо Райчев от Националния младежки форум и ще включва участие на представители на Бюрото на Европейския парламент в България. На нея ще обсъдим активността на младите хора, доколко мненията им са представени в Европейския парламент, както и техните настроения спрямо Евросъюза. Основен акцент ще бъде ефективното включване на младите хора в процесите на вземане на решения като инструмент за въздействие върху заобикалящата ги среда. В този контекст ще обсъдим и кампанията за европейските избори Този път ще гласувам и начините за привличане на повече младежи да се включат в нея. На срещата ще бъдат представени програми и политики, които оказват значително влияние върху развитието на младите хора.

Кога

-

Къде

Книгата
ул Георги Раковски 193
София 1000
Bulgaria

За връзка

Таня Чунтова

Ще присъствате ли?