Картографски данни ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, ORION-ME

Какво се случва в България

Съвместно с бюрото на Европейския парламент във Вашата страна и с редица местни партньори организираме множество събития преди европейските избори. Кликнете върху картата, за да видите планираните събития близо до Вас.

Показване на повече събития →

Предишни събития

Повече предишни събития →

Хрумнала Ви е добра идея за организиране на събитие във Вашия регион? Защо не го организирате? Свържете се с Вашия местен екип: contact-bg@thistimeimvoting.bg.